תקנון שימוש באתר

כל האמור באתר ובקישורים המופנים ממנו הינו בגדר מידע כללי על המקום והשיטה, המידע איננו מידע רפואי. המידע מתאר את השיטות עליהן מבוססים התהליכים בחווה, ואין ליישם ידע זה ללא ליווי מקצועי.
מאחר ותהליך צום מיצים ושינויי בהרגלי תזונה יכולים להשפיע על בריאות האדם, אין להתייחס לכתוב כאן כהמלצה לשינויי אורח חיים, ויש להיוועץ במומחה לפני יישום השיטה. אין באמור פה המלצה או הבטחה לריפוי ממחלות או לשיפור מצב בריאותי.
מצפה אלומות אינה לוקחת כל אחריות על ההשלכות של יישום הכתוב כאן בצורה עצמאית וללא ליווי מקצועי של צוות חוות הבריאות.