סוכרת

בחוות הבריאות מצפה אלומות, אנחנו מאמינים שניתן להתמודד עם מחלת הסוכרת גם באמצעות טיפול טבעי, שכולל אימוץ אורח חיים של תזונה נכונה ובפרט תזונה שמושתת על עקרונות ה- raw food לפי השיטה של ד”ר אן ויגמור.סוכרת הינה מחלה כרונית גנטית נפוצה, היא נגרמת כאשר הלבלב מתקשה ליצר אינסולין או כאשר קיימת בעיה בקליטת האינסולין. תפקידו של האינסולין הוא לפרק ולווסת את כמות הסוכרים בדם ובלעדיו הסוכרים בדם יגיעו לרמות גבוהות מדי. תאי הלבלב עלולים להתנוון כתוצאה מהמחלה ולכן לעיתים יש לדאוג לתוספת אינסולין לגוף. הסוכרת היא אמנם מחלה כרונית אך למרות זאת, בעזרת הטיפול המתאים ניתן לחיות עימה בשלום בחיי היומיום. 

סוכרת – נתונים סטטיסטיים:

שכיחותה של הסוכרת בעולם המערבי, ובכלל זה בישראל, נמצאת בעליה מתמדת.
ההערכה היא, שעד שנת 2030 מספר חולי הסוכרת בעולם יכפיל את עצמו (ולפי הערכות קודרות יותר, עשוי אפילו לשלש את מספרו).
לפי נתוני משרד הבריאות בארץ, סוכרת היא סיבת המוות הרביעית בישראל והיא הגורם ל-%7%–66 מכלל הפטירות בישראל מדי שנה, מסוף שנות ה-90 ואילך. בקרב נשים בישראל זוהי סיבת המוות השלישית ובקרב גברים זוהי סיבת המוות הרביעית.

סוגי סוכרת:

  • סוכרת הנעורים סוג 1- הגורם העיקרי שלה הוא גנטי. הגוף מתקיף את הלבלב ומונע ממנו לייצר אינסולין
  • סוכרת מבוגרים מסוג 2- הגורם העיקרי שלה הוא עודף משקל. גם גנטיקה משפיעה כאן, במקרה זה הגוף מפתח התנגדות לאינסולין. גורמים סביבתיים כלחץ אף משפיעים על החולה במחלה.