מבוא לאסטרולוגיה ההודית העתיקה

הכתבים הוודים
התרבות ההודית הקדומה התבססה על כתבי הוודות. פירוש המילה ודה הוא “ידע” והכוונה כאן היא לא לידע אינטלקטואלי רגיל כי אם לידע טהור מוחלט העומד בבסיס הבריאה הנגלית והכולל את כל היבטי היקום.
הרישים (הרואים) הוודים שחיו בתקופה הקדומה טענו כי בבסיס הבריאה קיים שדה מוחלט של אנרגיה וידע אין סופים. כל חוקי הטבע המארגנים והמכוונים את היקום שוכנים בשדה זה ומאפשרים לבריאה להתנהל בצורה מסודרת ומאורגנת. רמת קיום זאת אינה נמצאת רק מחוצה לנו. היא קיימת גם בתוך כל אחד מאתנו וניתן לחוות אותה במדיטציה כשהפעילות המחשבתית נרגעת ומודעותינו פתוחה רק לעצמה.
הרישים יכלו לשהות זמן רב במצב עמוק זה של מדיטציה ולחוות מצב תודעה המכונה בספרות הוודית “ריתם בארה פראגיה” או “תודעה שיודעת רק אמת”. חוקי הטבע הופיעו כך במודעותם כצלילים ראשוניים והם ונתנו ביטוי להתנסותם הפנימית במזמורים הוודיים השונים.

הידע האין סופי שכלול בוודה נמצא תמיד ברמה עדינה של הבריאה ועל בסיסו מגוון התופעות בבריאה ממשיך להתקיים ולהתפתח. קיומה של הוודה אינו תלוי באינטליגנציה האנושית שמכירה אותה או בהבנה אינטלקטואלית כלשהי. מסיבה זאת נהוג לומר בהודו שהוודה היא “ניטיה” (נצחית) “ואפורושיה” (בלתי נבראת), או במילים אחרות שהזיהוי הוודי לא קשור להבנה אינטלקטואלית פשוטה או לגילוי של ידע חדש.
המזמורים הוודים הועברובמשך דורות רבים מאב לבן במשפחות הברהמינים (כוהנים) בהודו, ונשמרודרך מסורת משפחתיתושינון בע’פ. בתקופה מאוחרת יותר מהרישי ויאסה אסף את המזמורים הוודים וכינס אותם בספרים שונים שידועים כיום ככתבים הוודים.

הספרות הוודית אינה עוסקת רק בידע תאורטי על חוקי הטבע. היא כוללת תחומים מעשיים רבים כמו, יוגה, איור וודה (רפואה וודית) גי’וטיש (אסטרולוגיה וודית) סאטפטיה וודה (ארכיטקטורה וודית) וגאנדרווה וודה (מוסיקה וודית).

גיו’טיש
אסטרולוגיה ההודית או גיו’טיש היא חלק מהוודנגות; היבטים של הספרות הוודית שמאפשרים לנו להשתמש בידע הוודי בחיי היום-יום.
ג’יוטיש מייצגת את העין של הוודה. כפי שהעין האנושית שימושית בזיהוי עצמים קרובים ורחוקים, כך האסטרולוגיה הוודית מאפשרת לנו לראות או לבחון את מצב הכוכבים בעבר או בעתיד. שם נוסף הניתן לג’יוטיש הוא “עין מובילה”. העין מנחה ומובילה אותנו בדרך ובאותו אופן ג’יוטיש מספקת לנו הנחיות מדויקות בדבר הדרך בה עלינו לנהל את חיינו. המילה ג’יוטיש נובעת מהשורש “ג’יוט” שפירושו אור או זריחה, וסיומת המילה מצביעה על כך שאור זה הינו “מעולה ביותר”. המטרה הסופית של האסטרולוגיה הוודית היא לבסס את האדם במצב המוגדר “כגיוטיש מאטי פראג’ניה” או תודעה שזורחת באור עליון של ידע. אור פנימי זה מאפשר לנו לדעת כל דבר בעבר, בהווה או בעתיד וניתן להתבסס בו באמצעות תרגול מדיטציה וישום היבטים אחרים של הידע הוודי בחיי היום יום. הרישים טענו שכאשר אדם מתבסס בקביעות במצב תודעה זה הוא אינו זקוק לחישובים אסטרולוגיים כדי לדעת מה צופן לו העתיד. אדם זה פועל בטבעיות בהתאם לכל חוקי הטבע ויודע בצורה ספונטאנית את הדברים שיקרו בעתיד. הרישים היו אנשים מעשיים, הם ידעו שנדרש זמן רב להתבסס במצב זה ולכן סיפקו לנו גם עקרונות אסטרולוגיים שיוכלו לעזור לנו להבין ולהתמודד עם תהליכים שונים אותם אנו עוברים בחיים.
הבנה זאת ושימוש באמצעים מעשיים כדי לנטרל השפעות שליליות של כוכבים יכולים, בנוסף לתרגולים רוחניים של מדיטציה וכו’, לסייע לאדם בהתפתחותו הרוחנית ולזרז את פיתוח התודעה.

חוק הקארמה
האסטרולוגיה ההודית מבוססת על עיקרון הקארמה. פירוש המילה קארמה הוא פעילות. 
הרישים הוודיים טענו שכל פעולה ביקום יוצרת תגובה מסוימת שחייבת לחזור למבצע הפעולה. אם לדוגמה אנו זורעים זרע של עץ תפוחים, יגדל לנו עץ תפוחים ולא עץ אגסים. אם אנו מחייכים לאנשים, ההשפעה החיובית שהרעפנו עליהם ועל סביבתנו תחזור אלינו בעתיד כחוויות נעימות, ולהיפך פגיעה באחרים תשוב אלינו כהתנסות שלילית. חוק הקארמה הוא אין סופי; כשאנו עוזבים את גופנו ונפטרים מהעולם אנו נושאים עמנו זרעים קארמתיים של תשוקות ושאיפות שלא הושלמו בחיינו. כשאנו שבים ונולדים, אנחנו חוזרים שוב עם רשמים דומים של אותם שאיפות שלא הצלחנו להגשים ואנו חייבים לחזור לעולם זה כדי לחוות התנסויות דומות.
הרישים ההודיים טענו שחייבים להיות בטבע אמצעים שבעזרתם ההשפעות הקארמתיות חוזרות לאדם, ולדעתם אמצעים אלו הם כוכבי הלכת. כל כוכב אחראי לתחום קארמתי מסוים ומשמש למעשה “כסוכן” המביא לאדם תוצאות קארמתיות ספציפיות בהתאם לפעילותו בעבר.
אם לדוגמה אדם היה בחיים מסוימים מורה שהקדיש את זמנו בצורה חיובית לחינוך הוא יצר קארמה חיובית בתחום של ידע. ותחום זה קשור לכוכב צדק (גורו). כאשר אדם זה יוולד שוב הכוכב צדק ימוקם בסימן ובבית טוב במפת הלידה שלו ויוכל כך להחזיר לו את הקארמה החיובית שהוא יצר בעבר. אם לאומת זאת אדם חינך אנשים לאלימות ושנאה סביר להניח כי בחייו הבאים צדק ימוקם בסימן ובבית גרוע במפת הלידה שלו.
באופן דומה לכל כוכב יש תחומי אחריות קארמתיים מסוימים: השמש (סוריה) קשורה לעוצמה ולאוטוריטה. הירח (צ’אנדרה) לרגש ומצב רוח. מאדים (מאנגל) לאנרגיה, יוזמה וכושר מנהיגות. כוכב חמה (בודהא) לפעילות אינטלקטואלית, תקשורת וחוש הומור. נגה (שוקרה) לאומנות, יופי וסקס. שבתאי (שאני) לסבל וצער. ראש דרקון (ראו) לתשוקות ולסיפוק חושי, וזנב דרקון (קטו) לחוסר הצמדות, יכולת מיסטית ואהרה.

השוני בן האסטרולוגיה המערבית לאסטרולוגיה ההודית
בדומה לשיטה המערבית המפה האסטרולוגית ההודית מחולקת לשנים עשר בתים ושנים עשר סימנים אסטרולוגים אולם יש שוני במשמעויות המוקנות לכוכבים ולבתים וכן בחוקים שבאמצעותם קוראים ומפרשים את מפת הלידה.
האסטרולוגיה המערבית מבוססת על זודיאק טרופי שאינו קשור למצב הנוכחי של קונסטלציות הכוכבים ברקיע. השיטה ההודית לעומת זאת משתמשת בזודיאק סיידירי שבו אין שוני בן קונסטלציות הכוכבים והסימן האסטרולוגי שבו הם נקראים.
הכוכבים בזודיאק הטרופי נמצאים בערך 23 מעלות אחרי מיקומם בזודיאק הסיידירי. שוני זה גורם, במקרים רבים, למיקום שונה של הכוכבים במפה האסטרולוגית ההודית ביחס למיקומם במפה המערבית.
השיטה ההודית העתיקה אינה מתייחסת כלל לכוכבים חדשים שהתגלו במאות האחרונות (פלוטו, נפטון ואוראנוס) ומייחסת לעומת זאת חשיבות רבה לזנב דרקון (קטו) וראש דרקון (ראו); נקודות גיאומטריות בהן הירח חוצה את מסלול השמש או את קו המשווה השמימי. ליקויי חמה וירח עשויים להתרחש בנקודות אלו, הן קשורות מאד להשפעות קארמתיות מהעבר ובאמצעותן ניתן להכיר את ייעודו של האדם בחיים הנוכחיים.
השיטה ההודית שונה מהמערבית גם בכך שהיא מחלקת את 360 המעלות של הזודיאק ל 27 נקשטרות או קבוצות כוכבים הקשורות כל אחת לכוכב מסוים (בדרך כלל הבוהק ביותר). האסטרולוגיה הוודית משתמשת בחלוקה זו למציאת התאמה אסטרולוגית בן בני זוג ולקביעת מועדים מתאימים להתחלת פעולות חשובות.
האסטרולוגיה המערבית מתמקדת יותר בניתוח פסיכולוגי של האישיות ואילו השיטהההודית מתמקדת יותר בתחזיות אסטרולוגיות לעתיד. כדי לעשות זאת היא משתמשת בשיטה המחלקת את חיי האדם לתקופות כוכבים. המפה האסטרולוגית ההודית נותנת לנו רשימה כזאת (הנקראת וימשוטארי דאשה) הכוללת חלוקה עיקרית (מהדאשה) וארבע תת חלוקות נוספות של תקופות כוכבים המתחילות מלידת האדם ומסתיימות בגיל 120.
אנשים רבים עוברים לעיתים בחיים שינויים משמעותיים המשפיעים מאוד על בריאותם, תכונות האופי שלהם וייעודם הכללי בחיים. שינויים אלו עשויים להיות דרמטיים ביותר. תקופות הכוכבים באסטרולוגיה ההודית מספקות לנו מפתח להבנת אירועים אלה ויכולות לצפות מראש את אותם שינויים. תקופות הכוכבים עוזרות לאסטרולוג לבחון השפעות קארמתיות בחיים ומסייעות לו לתכנון מטרות עתידיות ולתת המלצות מדויקות המיועדות לנטרל השפעות שליליות של כוכבים בתקופות הקשות ולהגביר את השפעתם החיובית.

תחומי האסטרולוגיה ההודית
האסטרולוגיה ההודית כוללת שלושה תחומים עיקריים:
ג’אטאקה – חיזויים אסטרולוגים בהתאם לשעת הלידה. המפה האסטרולוגית מבוססת על מצב הכוכבים בשעת הלידה. והרעיון העומד בבסיסה הוא שכבר ברגע הראשון של החיים ניתן לראות את כל ההיסטוריה העתידית של האדם. המפה האסטרולוגית נבנית בהתאם לתאריך, מקום ושעת הלידה של האדם. ממפה זאת ניתן לראות את ההשפעות הקארמתיות שאדם נושא עמו מחיים קודמים ואת ייעודו בחיים הנוכחיים. הבנה זאת יכולה לעזור לאדם לנתב את חייו בכיוונים נכונים ולהתמודד בצורה יעילה עם קשיים ובעיות הנובעים מרשמים קארמתיים שונים.

פראשנה – ניתוח אסטרולוגי המבוסס על שאלות. התחזיות בשיטה זאת מבוססות על מפה אסטרולוגית הנבנית לזמן המדויק שבו השאלה נשאלת. שיטה זאת יעילה מאד כדי לענות על שאלות בוערות שמטרידות את האדם וניתן לספק באמצעותה גם יעוץ אסטרולוגי לאנשים שאינם יודעים את תאריך או שעת הלידה שלהם.

מהאורטה – קביעת זמן אסטרולוגי מתאים להתחלת פעולה כדי להבטיח השפעות כוכבים חיוביות והצלחה למבצע. כפי שבמפה אסטרולוגית ניתן למצוא, על בסיס מקום ושעת הלידה, את כל האינפורמציה העתידית על חיי האדם כך ברגע שפעולה כלשהי מתחילה ניתן כבר לראות את המהלך העתידי שלה. בהודו מקדישים תשומת לב רבה לתחום אסטרולוגי זה ומשתמשים בו לקביעת מועד מוצלח לנישואים, כניסה לבית חדש, התחלת לימודים, פעילות עסקית וכו.

הבחנה רפואית ומניעת מחלות
האסטרולוגיה ההודית קשורה מאד לאיור וודה, מדע הרפואה ההודי העתיק. איור וודה טוענת כי כל תפקוד גופני קשור לשלושה דושות, עקרונות בסיסים שקיימים גם בטבע והאחראיים לכל הפעילות הפיזיולוגית. כל אחת מהדושות קשורה ליסודות שונים הפועלים בגוף וביקום כולו. דושות מאוזנות מאפשרות לאדם ליהנות מבריאות טובה ואילו חוסר איזון בתפקודם אחראי לכל הבעיות הרפואיות.
ווטה, הדושה הראשונה קשורה ליסוד האוויר ולכל התנועה המתרחשת במערכת העצבים ובגוף. כאשר ווטה יוצאת מאיזון היא יוצרת הפרעות במעי הגס, היא מצטברת שם כגזים רעילים המתפשטים לכל הגוף ומפריעים לתפקוד מערכת העצבים. חוסר איזון בווטה יוצר כך מחלות שונות כמו דלקות פרקים, שיתוק והפרעות פיזיולוגיות אחרות הקשורות לתפקוד מערכת העצבים.
פיטה, קשורה ליסוד האש ואחראית לחום ולחילוף החומרים בגוף, כאשר פיטה יוצאת מאיזון היא מצטברת במעי הדק כחומציות או כעצבנות יתר, משם היא חודרת לדם ומתפשטת לכל הגוף כחום רעיל שעשוי ליצור מחלות זיהומיות שונות.
קאפה קשורה ליסוד המים, למבנה הגוף וליציבותו. כאשר היא יוצאת מאיזון היא מצטברת בקיבה ובראות כליחה ומשם היא מתפשטת לכל הגוף ויוצרת מחלות הקשורות לעודף ליחה, מים ומשקל, כמו אסמה, דלקת סמפונות ובצקות שונות.
באסטרולוגיה ההודית ניתן להבין את המורכבות הפיזיולוגית של האדם לאור מיקומם של כוכבי הלכת בבתים ובסימנים השונים. האסטרולוג יכול לקבוע ממפת הלידה את הפרקריטי (מיבנה פיזיולוגי) של האדם ולדעת איזו דושה נמצאת במצב לא מאוזן שעלול ליצור בעיות רפואיות. בהתאם להבחנה זאת האסטרולוג ממליץ על אמצעים אסטרולוגים המיועדים לנטרל השפעות אלו.
שיטות החיזוי השונות בהם משתמשים באסטרולוגיה הודית; הוימשוטארי דאשה (שיטת חיזוי המיוחדת לאסטרולוגיה ההודית), הטרנזיטים של כוכבי הלכת, והמפה האסטרולוגית השנתית (וורשאפאל) מספקים לאסטרולוג ההודי כלים המאפשרים לו לקבוע את המועד בו השפעות שליליות של כוכבים יוכלו ליצור בעיות רפואיות. בהתאם לתחזיות אילו האסטרולוג יכול להמליץ על שיטות שונות (כמו שימוש באבני חן, שמיעת מזמורים הודים עתיקים וביצועים וודים שונים הנקראים יאגיות) שמיועדות לנטרל השפעות שליליות של כוכבים ולבסס מצב של איזון ובריאות.

איך מונעים סכנה שעדיין לא הופיעה
האסטרולוגיה ההודית אינה שיטה דטרמיניסטית. היא טוענת למעשה כי “הכול צפוי אבל הרשות נתונה”. הרעיון הבסיסי של שיטה זאת הוא מניעת בעיות בהווה ובעתיד. רעיון זה מובע בפסוק מהיוגה סוטרה של פטאנג’אלי “איים דוקאם אנאגאטם” יש למנוע את הסבל שעדיין לא הופיע (יוגה סוטרה 2.16). ממפת הלידה אנו רואים את הנתיבים הקארמתיים של האדם ומאבחנים אילו בעיות צפויות לו בתקופות שונות בחייו, ואולם מאותה מפה ניתן גם להמליץ על אמצעים מעשים שבאמצעותם ניתן לכוון את הקארמה לאפיקים חיוביים ולנטרל השפעות שליליות של כוכבים.
האמצעי הראשון הוא שימוש באבני חן. כל כוכב קשור לאבן מסוימת: השמש לרובי, הירח לפנינה, מארס לאלמוג אדום, מרקורי לאזמרגד, צדק לספיר צהוב, וונוס ליהלום ושבתאי לספיר כחול. מפת הלידה נותנת לנו קריטריונים מדויקים לקביעת האבן המתאימה לאדם. ענידתה מנטרלת השפעות שלילות העשויות להגיע מכוכב הקשור אליה ומחזקת את את האיכויות החיוביות של אותו כוכב. בהמלצה האסטרולוגית מתייחסים גם לגודל האבן לאצבע עליה יש לענוד אותה, לחומר בו רצוי לשבצה ואפילו ליום ולשעה שיש לענוד אותה לראשונה.
האמצעי השני הוא הקשבה למזמורים וודיים עתיקים שנבחרים בהתאם למפת הלידה. האזנה לצלילים אלו מאזנת את השפעת הכוכבים ומחזקת את השפעתם החיובית על האדם.
האמצעי שלישי הם יאגיות; ביצועים וודיים המחיים את חוקי הטבע באמצעות טקסים עתיקים המבוצעים על ידי ברהמינים (כוהנים) הודים בהתאם למפת הלידה של האדם. בטקסים אלו המלומדים יושבים, סביב מעין מזבח, ומזמרים פסוקים שונים מהכתבים הוודים תוך כדי ניסוך מנחות לאש. היאגיה מתחילה בסנקאלפה; הצהרת כוונות מסורתית שבה מזכירים את שם האדם עבורו הטקס מתבצע ונתונים שונים ממפת הלידה שלו. בכך נוצרת מעין קרן לייזר המנתבת את האנרגיה של היאגיה לאדם עצמו. היאגיות נחשבות באסטרולוגיה ההודית לכלי היעיל ביותר לנטרול השפעות שליליות של כוכבים ולחיזוק השפעתם החיובית. קיימות יאגיות למטרות שונות: לבריאות, להצלחה כלכלית, למציאת בן זוג וכו.
בנוסף לשלושת האמצעים העיקריים הללו האסטרולוג ההודי יכול לספק לאדם המלצות לתזונה מתאימה וסדר יום נכון (בהתאם לקונסטיטוציה האיור וודית שלו). כמו כן הואממליץ לו על שימוש בצבעים מתאימים, ועלשיפור האנרגיה במקום המגורים שלו בהתאםלעקרונות שונים הקשורים למדע הארכיטקטורה הוודית (סטאפטיה וודה).

הכותב הוא מר מוטי שפי
מומחה לאסטרולוגיה הודית
www.indianastro.co.il