סרטון אודות ביל קלינטון המספר על נקודת המפנה בחייו