אורחים מספרים על מצפה אלומות – סרטונים

 

מיכל צפיר בסיקור מצולם מהחוויה שלה במצפה אלומות