אורחים מספרים על מצפה אלומות – סרטונים

* החוויות המתוארות בעמוד זה הנן חוויות אישיות של לקוחות החווה. לכל אדם יכולות להיות חוויות אחרות השונות מהחוויות המתוארות כאן

מיכל צפיר בסיקור מצולם מהחוויה שלה במצפה אלומות