התחדשות ב'

88.00

ספר המשך זה בא לענות על הצורך של המטופלים להתאים לעצמם את המזונות בהתאם למחלותיהם הספציפיות.

הספר מכיל בעיקרו מתכונים צמחוניים המתאימים למצבי בריאות וחולי ומפרט את דרך הכנתם הטבעית כדי לשמר את ערכם התזונתי המלא.