התחדשות

88.00

התחדשות בריאות על פי יסודות תורתה של ד"ר אן ויגמור.

הספר התחדשות מפרט את השיטה הנפלאה להבראה עצמית שפותחה על ידי ד"ר אן ויגמור