אבני קריסטל

10.00

תהליך ההתגבשות האיטי של הקריסטלים צורך אנרגיה רבה הנשמרת בתוך האבן. באנרגיה זו משתמשים בעת טיפול באמצעות הקריסטלים השונים לצרכי ריפוי והעצמה במישורים המנטלים, הגופניים, הרוחניים והנפשיים. לכל אבן סוג אנרגיה אחר התלוי בהרכב במינרלים באבן, במצבה ובצורה בה היא התגבשה.